Cookiebeleid

Overeenkomstig artikel 13 van EU Verordening 679/2016 inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna de "Verordening" genoemd), is het bedrijf Lagardère Travel Retail, gevestigd aan de Singaporestraat 2, 1175 RA te Lijnden (hierna het "Bedrijf") de gegevensbeheerder van de website www.lagardere-tr.nl (hierna de "Site").

Bij een bezoek aan onze Site kunnen cookies op de browsers van uw computer, tablet, smartphone of elk ander apparaat worden geplaatst.

Cookies, wat zijn ze?

Een "cookie" is een bestand van beperkte omvang, doorgaans bestaande uit letters en cijfers, dat door de internetserver naar het cookiebestand van uw computerharde schijf wordt gestuurd tijdens het navigeren op de Site.

Cookies hebben een maximale geldigheid van 13 maanden. Na afloop van deze periode worden ze van uw apparaat verwijderd.

Cookies, wie gebruikt ze?

Op de Site worden verschillende soorten cookies met verschillende doeleinden gebruikt. Sommige zijn noodzakelijk om u in staat te stellen al onze diensten te gebruiken.

Strikt noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies voor het functioneren van onze Site zijn cookies waarvan u mogelijk geen gebruik kunt maken van alle aangeboden diensten zonder deze cookies. Deze cookies worden door het Bedrijf geplaatst en hebben alleen betrekking op het functioneren van de Site.

Strikt noodzakelijke cookies die we op onze Site plaatsen, stellen de bezoeker in staat om systematisch toegang te krijgen tot de Site via dezelfde hostingserver.

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat om het gebruik en de prestaties van onze Site te kennen en zo het functioneren ervan te verbeteren. Deze cookies kunnen door het Bedrijf of door externe leveranciers worden geplaatst.

Analytische cookies die we op onze Site plaatsen, stellen ons in staat om:

• Het aantal bezoekers te tellen, • Statistieken over verkeer en gebruik op te stellen, • De navigatie te analyseren om de Site aan te passen, • En de consistentie ervan te waarborgen.

Onze Site maakt gebruik van de MAtomo-verkeersmetingoplossing (zie "Cookies van derden"-gedeelte). Lees hieronder de voorwaarden om het plaatsen van cookies door de MATOMO-verkeersmetingoplossing te weigeren.

Cookies, wat zijn uw keuzes?

Sommige cookies worden op uw apparaat opgeslagen zonder dat u ze kunt weigeren. Hieronder vallen cookies waarvan het enige doel is elektronische communicatie mogelijk of gemakkelijker te maken (bijvoorbeeld "sessie-identificatie"-cookies).

U heeft verschillende opties om cookies te beheren. Elke instelling die u uitvoert, kan van invloed zijn op uw navigatie op de Site en uw toegangsvoorwaarden tot specifieke services die cookies vereisen.

Het installeren van cookies is niet verplicht en u kunt uw browser zo configureren dat het installeren ervan wordt geweigerd. Uw browser kan ook worden ingesteld om u te laten weten wanneer er cookies op uw apparaat worden geplaatst en u te vragen deze te accepteren of te weigeren. U kunt cookies per geval accepteren of weigeren, of ze systematisch weigeren.

Uw keuzes zijn niet permanent en u kunt ze op elk moment wijzigen.

Als u het opnemen van cookies op uw computer accepteert, kunnen cookies die zijn ingebed in de pagina's en inhoud die u raadpleegt tijdelijk worden opgeslagen in een speciaal gebied van uw apparaat. Ze zijn alleen leesbaar door de uitgever.

U kunt het opnemen van cookies op elk moment weigeren. In dat geval kunt u echter geen gebruik maken van bepaalde functionaliteiten, met name die welke uw identificatie vereisen.

Indien van toepassing, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het slecht functioneren van onze diensten als gevolg van het onvermogen om de cookies die nodig zijn voor hun werking op te nemen of te raadplegen, en die u heeft geweigerd of verwijderd.

Hoe kunt u uw keuzes uitoefenen afhankelijk van de browser die u gebruikt?

De configuratie voor het beheren van uw keuzes met betrekking tot cookies is verschillend voor elke browser. Deze configuratie wordt beschreven in het helpmenu van uw browser.

Voor Microsoft Edge Om uw niveau van trackingpreventie te wijzigen, uw browsegegevens te wissen, Microsoft Edge te verbeteren en meer, selecteert u Instellingen en meer > Instellingen > Privacy, zoeken en services. Voor meer informatie, zie de volgende webpagina: Microsoft Edge, browsegegevens en privacy - Microsoft Support

Voor Safari In uw browser kiest u Bewerken > Voorkeuren. Klik op Beveiliging. Klik op Toon cookies. Selecteer de cookies van uw keuze en klik op Verwijderen of Alles verwijderen. Klik na het verwijderen van de cookies op Gereed. Voor meer informatie, zie de volgende webpagina: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Voor Chrome Klik op het pictogram van het menu Gereedschap. Selecteer Opties. Klik op het tabblad Geavanceerde opties en ga naar het gedeelte "Privacy". Klik op de knop Cookies tonen. Selecteer de bestanden van uw keuze en verwijder ze. Klik op "Sluiten" om terug te keren naar uw browser. Voor meer informatie, zie de volgende webpagina:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=en&answer=95647

Voor Firefox Ga naar het tabblad "Extra" van de browser en selecteer het menu "Opties". In het venster dat verschijnt, kiest u "Privacy" en klikt u op "Cookies tonen". Selecteer de bestanden van uw keuze en verwijder ze. Voor meer informatie, zie de volgende webpagina: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen

Cookies beheren