Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als Travel Retail-bedrijf dat elke dag honderdduizenden passagiers bedient, is het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere sector.

Onze CSR-strategie, PEPS (Planet.Ethics.People.Social), is afgestemd op de wereldwijde uitdagingen waarmee de reisretailsector wordt geconfronteerd en vormt de kern van onze strategie en besluitvorming. Het is opgebouwd rond 4 pijlers, ondersteund door 12 concrete initiatieven die allemaal verband houden met een of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

In 2021 hebben we een ambitieuze routekaart opgesteld om onze impact op het milieu sneller te verbeteren en een grotere positieve impact te hebben op de samenleving waarin we actief zijn. We hebben duidelijke doelen gesteld om de vooruitgang te meten die we boeken bij het nakomen van onze verplichtingen. Deze zijn volledig afgestemd op de behoeften en verwachtingen van onze belanghebbenden en zullen jaarlijks worden gecontroleerd en gecommuniceerd. Een van deze doelen is om tegen het einde van 2023 bij te dragen aan CO2-neutraliteit voor alle activiteiten.

Lees hier meer over onze CSR-strategie.

Planet

We verminderen de impact van onze activiteiten op het milieu en werken waar mogelijk samen met verhuurders, merken en leveranciers om ambitieuze doelstellingen voor de sector te behalen.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en de duurzaamheid van onze activiteiten te vergroten, zetten we ons in om:

 • Het verminderen van koolstofemissies die bijdragen aan ambitieuze doelstellingen voor de sector
 • Afval verminderen
 • Het bevorderen van verantwoorde verpakkingen en wegwerpartikelen

Onze doelen voor 2025:

 • 100% van de landen beschikt over afvalmeetsystemen en initiatieven om afval te verminderen
 • 100% van de landen is overgestapt op verantwoorde verbruiksgoederen

Doelstellingen voor verkooppunten die waterflessen verkopen:

 • Alle winkels hebben een alternatief voor plastic waterflessen voor eenmalig gebruik tegen het einde van 2024
 • Versnel de overstap van plastic waterflessen voor eenmalig gebruik naar 100% RPET, ten minste 3/4 zal 100% RPET zijn tegen het einde van 2025.

Ethics

We bevorderen ethische bedrijfspraktijken en ondersteunen merken en partners die bijdragen aan een verantwoord aanbod.

Om de hoogste ethische normen aan te tonen, verplichten we ons tot:

 • Ontwikkeling van lokale voedsel- en productinkoop
 • Verantwoorde producten en ingrediënten promoten
 • Ethisch gedrag cultiveren

Onze doelen voor 2025:

 • 100% van de leveranciers heeft ons charter voor verantwoordelijke leveranciers ondertekend
 • 100% van de nieuwe medewerkers en risicopopulaties krijgen anti-omkopingtraining
 • 100% van de eieren die worden aangekocht voor onze restaurants zijn kooivrij (vanaf eind 2022 is 40% van de wereldwijd aangekochte eieren kooivrij)

People

We bieden onze mensen een inclusieve en stimulerende werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien.

Mensen vormen de kern van onze strategie en we willen erkend worden als de meest aantrekkelijke werkgever in de reisretailsector. We zetten ons in voor:

 • Zorgen voor veiligheid en welzijn op het werk
 • Betrokkenheid van werknemers bevorderen
 • Diversiteit en gelijke kansen bevorderen

Onze doelen voor 2025:

 • 100% van de landen voert onderzoeken uit naar de betrokkenheid van werknemers en implementeert personeelsinitiatieven
 • 50-50 genderevenwicht binnen Top Executive teams
 • 100% van de managers krijgt training over diversiteit en inclusie

Social

We maken gebruik van onze wereldwijde capaciteiten om de lokale gemeenschappen, waar we ook actief zijn, zo goed mogelijk van dienst te zijn.

We zetten ons in voor:

 • Lokale gemeenschappen ondersteunen
 • Vrijwilligerswerk aanmoedigen en faciliteren
 • Ons netwerk gebruiken om donaties te doen

2025 doelen:

 • 100% van de landen heeft initiatieven ontwikkeld om lokale gemeenschappen te ondersteunen
 • 100% van de landen heeft een vrijwilligersprogramma voor werknemers ontwikkeld
 • 0,5% van de winst voor rente en belastingen (EBIT) wordt gedoneerd

Download(s)

CSR-strategie en -rapport

Corporate Brochure: PEPS Strategy - 2023